Så hittar du rätt givare till din temperaturmätare

Så hittar du rätt givare till din temperaturmätare

TUMREGEL: Givare med termoelement är snabba och har ett brett mätområde. Motstånds- och NTCgivare är långsammare men mer noggranna. Ju bredare mätområde desto mer generella tillämpningar.

Icon Immersion and insert sensors Dopp- och insticksgivare 
doppgivare (Typ K, Pt100, NTC) för mätningar i vätska, men också för mätningar i gas och luft.

Icon insert sensors  INSTICKSGIVARE
Insticksgivare (Typ K, Pt100, NTC) för mätningar i plastiska eller halvfasta material.

Icon Air sensors LUFTGIVARE
Luftgivare (Typ K, Pt100, NTC).
För att underlätta snabba mätningar har sensorn oftast en oskyddad placering.

  • Den angivna svarstiden t99 är uppmätt i vindtunnel vid 2m/s och 60°C.
  • Dopp-/insticksgivare kan användas för luftmätning ar. svarstiden är 40 till 60 gånger längre än det angivna värdet som uppmätts i vatten.

Icon surface temperature sensors  YTTEMPERATURGIVARE
Givarkonstruktioner: Typ K, CuCuNi, Pt100, NTC. Med mätspets för mätningar på plana ytor. För en optimal funktion rekommenderar vi silikon- baserad värmeledningspasta (Tmax 260° C).

Icon Type K sensor design TYP K-GIVARNAS KONSTRUKTION
Vi rekommenderar det patenterade mäthuvudet med fjädrande termoelementband för snabba mätningar, även på ojämna ytor. Termoelementbanden mäter den faktiska temperaturen på mätobjektet inom några få sekunder:

  • Enkel att använda (utan silikonbaserad värmeledningspasta).
  • Snabba mätresultat.

MER INFORMATION

  • Den angivna svarstiden t99 är uppmätt i vätska i rörelse (vatten) vid 60 °C.
  • I allmänhet gäller att ju tunnare givare, desto snabbare svar, vilket betyder mindre tid i mät- objektet.
  • Givaren måste vara instucken i mätobjektet minst 10 ggr givarens diameter (15 x dia- metern är bättre), för att mäta den faktiska temperatren.
  • Ju tunnare en givare är, desto mer försiktig måste du dock vara med den.
Tillbaka till
Klimatmätning
Nästa
Så fungerar en fuktmätare