Om IR-mätning av temperatur

Principer
det är ett välkänt faktum att alla kroppar avger elektromagnetiska vågor, eller strålning, beroende på deras temperatur. När strålningen sprids transporteras även energi. det betyder att strålningen kan användas för att mäta temperatur utan att vidröra mätobjektet.

När fungerar ir-temperaturmätning?
I stort sett går det att göra bra mätningar på alla ickemetalliska material och målade metallytor. När det gäller högblanka metallytor rekommenderas inte IR- mätning utan att ytan målas eller tejpas.

Vad är emissionsfaktor?
Eftersom olika material emitterar, strålar och reflekterar olika mycket behövs en korrektion för att göra IR-mätning noggrann. Denna korrektion kallas för emissionsfaktor.

Felkällor vid IR-mätning

  • Felinställd emissionsfaktor. Kolla att rätt faktor är inställd om justering finns.
  • Blank metallyta. Reflektionen påverkar mätningen mer än emissionen.
  • Mätfläcken är större än mätobjektet
  • Smuts eller imma på linsen.
  • Temperatur differens mellan instrument och omgivningsluft
IR-mätning
Föregående
Så fungerar en fuktmätare
Tillbaka till
Klimatmätning