OM RMS

Lär dig vad kvadratiskt medelvärde (RMS) betyder och vad det innebär att mäta spänning.

RMS är grund ekvationen för uträkning av spänning. Noggranna strömmätningar är ganska svåra att utföra i dagens industri- och kontorsfastigheter, där persondatorer, motorstyrningar och utrustningar som drar ström i korta pulser i stället för jämnt sinusformat är det normala. denna typ av utrustning gör att vanliga likriktat medelvärdeskännande instrument visar mer eller mindre fel. där du någon gång har letat efter orsaken till en utlöst säkring, utan att finna den, kanske din multimeter är orsaken. Se våra multimetrar här.

Likriktat medelvärdeskännande

När man pratar om mätvärden för växelström, menar man vanligtvis effektivvärdet, dvs. värme- effekten, i databladen rMs (root Mean square). detta värde är lika med en likström som ger samma värmeeffekt i en resistor som den upp- mätta växelströmmen. den vanligaste metoden att mäta denna värmeeffekt med en multimeter är att likrikta växelströmmen, ta reda på medelvärdet av den likriktade signalen och multiplicera resultatet med faktorn 1,11. denna faktor representerar ett förhållande mellan medelvärdet och effektiv- värdet på en perfekt sinuskurva. Är kurvan inte perfekt sinusformad gäller dock ej längre detta förhållande. detta är orsaken till att likriktat medelvärdeskännade instrument för det mesta ger felaktiga värden då man mäter ström i dagens elsystem.

Linjära och ickelinjära laster

Linjära laster består huvudsakligen av resistorer, spolar och kondensatorer, som alltid drar ström- men sinusformad. därför finns ej några problem med dessa laster (se figur 1). Ickelinjära laster, som t.ex. frekvensomriktare och de switchade kraftag- gregaten i kontorselektroniken, drar strömmen förvrängd (se figur 2). Mätning av effektivvärdet med likriktat medelvärdeskännande instrument kan ge upp till 50 % för lågt mätvärde. det kan resultera i att du står och undrar varför en 14A säkring kontinuerligt löser ut, trots att din multimeter visar 10A.

Sant effektivvärde

För att mäta på sådana förvrängda kurvformer kan du först med ett grafiskt instrument kontrollera kurvformen och endast använda likriktat medel- värdeskännande instrument om kurvan är perfekt sinusformad. Om du inte vill chansa ska du alltid använda ett instrument som direkt mäter det sanna effektivvärdet. En modern sant effektivvärdesmä- tande multimeter använder en elektronisk mät- teknik för att alltid visa det riktiga effektivvärdet på en växelström, oberoende av om kurvformen är sinusformad eller om den är förvrängd.

Tillbaka till
Eltest
Nästa
Så mäter man huvudspänning